ประมวลภาพบรรยากาศ งานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้ชื่องาน สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) วันที่ ๒ ของการจัดงาน


 

            วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้ชื่องาน "สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)" เป็นวันที่ ๒ ของการจัดงาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม Visual tour เปิดบ้าน ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน และการทอล์กโชว์ หัวข้อ “อยู่ดี มีสุข ในยุค COVID พิชิตเมือง” โดย ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น ซูม (ZOOM) ในหลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า หลักสูตรการปลูกผักบริเวณบ้าน หลักสูตรการทำสบู่นมแพะ และหลักสูตรการทำสมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ในปัจจุบัน อีกด้วย ในการนี้ทางผู้จัดจึงได้รวบรวมประมวลภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกัน และห้ามพลาดกับกิจกรรมดีๆในงานวันถัดไปนะคะ

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย/ทีมเทคนิค ศพท. ถ่ายภาพ