ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้ชื่องาน สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน บนฐานวิถีชีวิตใหม่ New normal ในรูปแบบออนไลน์ วันสุดท้ายของกา


 

            วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการจัดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้ชื่องาน “สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน บนฐานวิถีชีวิตใหม่ New normal” ในรูปแบบออนไลน์ โดยทางผู้จัดได้ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้ได้จัดให้มีการชมงานทั้งในรูปแบบออนไลน์ เผยแพร่การถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค (Facebook Live) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำหรับภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม การเสวนา หัวข้อ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กับทิศทางการขับเคลื่อนงานบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)” และรับชมคลิปวีดีโอผลสำเร็จงานขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค (Facebook live) หัวข้อ “สืบสานงานพ่อ สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ สู้ภัยวิกฤต” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น ซูม (ZOOM) ในหลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า หลักสูตรการทำปลานิลส้ม หลักสูตรการทำระบบแบบประหยัด (แอร์แว) และหลักสูตรการประกอบชุดผักยกแคร่อย่างง่าย ในการนี้ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังว่าท่านจักได้น้อมนำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริ ไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 ขอขอบคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส/สัมพันธ์ เอียดน้อย