ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง


 

            วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” ขึ้น เพื่อบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรและมวลมนุษย์โลกให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนเสียหายทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากภัยแล้งได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถและเป็นที่ยอมรับทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส