ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) จังหวัดสตูล


 

            วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ