ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับคณะทูตจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และลักเซมเบิร์ก


 

            วันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ H.E. Ms Sibille de Cartierr d’Yves เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม H.E. Mr Jean-Paul Senninger. เอกอัครราชทูตรัฐลักเซมเบิร์ก และ Ms Chayanuch Thananart เจ้าหน้าที่การเมืองอาวุโสสถานทูตเนเธอร์แลนด์ พร้อมคณะ โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานสนองพระราชดำริของศูนย์ศึกษาฯ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ได้นำคณะเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ