ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับคณะจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมการแปรรูปไก่เบตง งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ


 

            วันจันทร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยนายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และคณะ  เยี่ยมชมการแปรรูปไก่เบตง งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยเป็นไก่ที่ได้จากการนำไก่เบตงผสมพันธุ์กับไก่แดงสุราษฎร์ จนได้สายพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีลักษณะเด่นคือ ขนเป็นสีเหลืองทอง และนำมาเลี้ยงในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีช่องทางจัดจำหน่าย ณ ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet กรมปศุสัตว์ และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ