ศูนย์ศึกษา​การพัฒนา​พิกุล​ทอง​ฯ​ (ศพท.)​ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปรับปรุงดินทรายจัดแก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ​ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก พืชไร่ บนพื้นที่ดินทรายจัด​ หลักสูตร “การปรับปรุงดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่”  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕


 

            ศพท.​ จัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ​ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก พืชไร่ บนพื้นที่ดินทรายจัด​ หลักสูตร “การปรับปรุงดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่” จำนวน​ ๔ รุ่น​ ระหว่างวันที่​ ๖ ​- ๙ ​มิถุนายน​ ๒๕๖๕​ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปรับปรุงดินทรายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม​ สามารถปลูกพืชผักพืชไร่​ มีเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลฯ​ เข้าร่วมการฝึกอบรม​ จำนวน​ ๔๕​ ราย​ (๘​ หมู่บ้าน) โดยดำเนินการอบรมในพื้นที่ของเกษตรกรโดยตรง​แต่ละรุ่น​ ดังนี้ 
                  ⏩ รุ่นที่​ ๑ อบรม​ ณ​ บ้านเขาตันหยง​ ม.๔​ ต.กะลุวอเหนือ​ อ.เมือง​ จ.นราธิวาส​ มีเกษตรกร​บ้านเขาตันหยง​ บ้านตือลาฆอปาลัส​ และบ้านสะปอม​   
            เข้าร่วม จำนวน​ ๑๒​ ราย
                  ⏩ รุ่นที่​ ๒​ อบรม​ ณ​ บ้านบางมะนาว​ ม.๑ ต.กะลุวอเหนือ​ อ.เมือง​ จ.นราธิวาส​ มีเกษตรกร​บ้านบางมะนาว​ บ้านใหม่​ และบ้านบูกิตอ่าวมะนาว​​ 
            เข้าร่วม จำนวน​ ๑๓ ราย
                  ⏩ รุ่นที่​ ๓​ อบรม​ ณ​ บ้านป่าทุ่ง ม.๔​ ต.บางเก่า​ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี​ มีเกษตรกร​บ้านป่าทุ่ง เข้าร่วมจำนวน​ ๑๐​ ราย
                  ⏩ รุ่นที่​ ๔​ อบรม​ ณ​ บ้านบาเลาะ ม.๕ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี มีเกษตรกร​บ้านบาเลาะ​ เข้าร่วมจำนวน​ ๑๐​ ราย 

            ในการอบรมครั้งนี้​ มีการบรรยายให้ความรู้การจัดการดินทราย​ การบำรุงดินด้วยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ​ (ปอเทือง​ ปุ๋ยหมัก​ และปุ๋ยคอก)​ การเตรียมดิน​ รวมถึงการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช​​ นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว​ยังมีการฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยหมักจากกากทะลายปาล์ม​ และทำน้ำหมักชีวภาพด้วยผลไม้และเศษปลา​ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน​ (พด.๑​ และ​ พด.​๒) พร้อมนี้ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักพืชไร่ อาทิ​ ข้าวโพด​หวาน พริกขี้หนู​ มะเขือ​ ผักบุ้ง​ ฯลฯ​ ให้เกษตรนำไปปลูกเพื่อการบริโภคและเหลือสามารถจำหน่าย​ สร้างรายได้​
            ทั้งนี้​ ศูนย์ศึกษาฯ​ จะลงพื้นที่ติดตามและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้​คำแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินทราย​ให้สามารถปลูกพืชผักพืชไร่​ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป​

 

 


  อนัส​  มะรอเซะ รายงาน
  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและขยายผล ถ่ายภาพ