ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕


 

            ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ กำหนดให้ วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ในวันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 

 

 


 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ