ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕


 

            วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยในเวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี  ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส เวลา ๐๙.๕๐ น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ลานเอนกประสงค์ริมคลองแม่บังหยัง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และเวลา ๑๗.๔๕ น. ได้ร่วมทำพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี  ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส ในการนี้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมในพิธี ครั้งนี้ด้วย

 

 


 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ