ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


 

            วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนโดยไตรมาส ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และคณะ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

 

 

 


 วิโรจน์ ปิ่นพรม รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ