ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕


 

            วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” ขึ้น เพื่อบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรและมวลมนุษย์โลกให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนเสียหายทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากภัยแล้งได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถและเป็นที่ยอมรับทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมในพิธี ครั้งนี้ด้วย

 

 


 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  พงศธร หน่อโท๊ะ ถ่ายภาพ/สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส