ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี ผ่านระบบออนไลน์


 

             วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 115 กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรของหน่วยงาน และพิธีสงฆ์ทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์                                                                                                                                             ในการนี้ นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting) ทั้งนี้มีข้าราชการศูนย์ฯ ได้ร่วมรับชมงานผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในครั้งนี้ด้วย