ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2566 และร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

            

             วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

 

 

 กฤษณี คงสวัสดิ์ รายงาน
  ขอขอบคุณภาพ จากกรมพัฒนาที่ดิน