ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา


 

            วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 โดยมี ส่วนล่วงหน้าฯ นำโดย พลโท ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ และคณะ ลงสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อสรุปหมายเสด็จฯ ทั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม conferance หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

 


 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ