ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมให้การต้อนรับคณะกปร. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

             วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกปร. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นำโดยนายอภิศักดิ์ ศรวิสูตร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 (ภาคใต้) สำนักงาน กปร. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

✅ เวลา 09.30 น.ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการท่อระบายน้ำปากคลองปาเสมัสอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ

✅ เวลา 11.00 น. ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

✅ และในเวลา 14.00 น. ได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อม ระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

              ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

 

 

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ