ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

             วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น โดยในเวลา 07.00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน