ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

            

             วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เวลา 10.30 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2) ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เวลา 13.30 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดทองดีประชาราม ตำบลสุไหง-โกลก อำเภอ สุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส และเวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ