ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

            

                วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเวลา 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และเวลา 10.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง) ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  ปิยวัฒน์ เพ็งแก้ว ถ่ายภาพ