ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

            

            วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เวลา 10.30 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ปัญหาแหล่งน้ำ ณ บริเวณตลาดน้ำยะกัง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสจ.นราธิวาสจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 และเวลา 13.30 น. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลโดยมี นายสังคม เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  กูวารา กูจิ ถ่ายภาพ