ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

          

            วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ซึ่งจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้น โดยเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ วัดพรหมนิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และเวลา 09.30 น. ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 1 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ