ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติด ในจังหวัดชายแดนใต้ ภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม

          

             วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติด ในจังหวัดชายแดนใต้ ภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ/ กูวารา กูจิ ถ่ายวิดีโอ