ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม (OIC) เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่ม

            

             วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม (OIC) ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมประจำปี 2567 นำโดย ฯพณฯ นายเป็งงีรัน ฮาจี ซาฮารี บิน เป็งงีรัน ฮาจี ซาเละห์ เอกอัครราชทูตประเทศบรูไน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะทูตที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตและผู้แทนต่างประเทศประจำประเทศไทย 8 คน ได้แก่ เอกอัครราชทูตประเทศบรูไน เอกอัครราชทูตประเทศอียิปต์ เอกอัครราชทูตประเทศอิหร่านอุปทูตประเทศมาเลเซีย อุปทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ อุปทูตประเทศไนจีเรีย รองหัวหน้าสำนักงานเอกอัครราชทูตประเทศอินโดนีเซีย และรองหัวหน้าสำนักงานสถานกงสุลใหญ่ประเทศอุซเบกิสถาน ในการนี้มีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานร่วม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ จากนั้นนำคณะทูตฯ เข้าห้องประชุม 1 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอวีดีทัศน์สรุปความเป็นมา กระบวนการดำเนินงาน และโครงการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอกาสเดียวกันนี้ได้มอบแก้วเซรามิคของที่ระลึกแก่คณะทูตและผู้ติดตาม จากนั้นคณะทูตนั่งรถลากพ่วงเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” โดยมี ผศ.ดร. สายทอง แก้วฉาย อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้บรรยายล่ามภาษาอังกฤษ ประจำรถลากพ่วงคันที่ 1 และนายวิโรจน์ ปิ่นพรม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล ศพท. ประจำรถลากพ่วงคันที่ 2 ร่วมบรรยายสรุป "โครงการแกล้งดิน" ซึ่งเป็นโครงการแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานแนวทางในการศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัด ต่อจากนั้นเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร “พิกุลเกษตรภัณฑ์” ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และจำหน่ายกาแฟ พร้อมนี้ คณะทูตร่วมกิจกรรมระบายสีผลิตภัณฑ์จากเซรามิค ลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาส ลายนกเงือก ลายใบไม้สีทอง เป็นต้น ทั้งนี้ขอขอบคุณ ผศ.ดร. สายทอง แก้วฉาย อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมบรรยายล่ามภาษาอังกฤษในการต้อนรับคณะทูต เป็นอย่างสูง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 แวนัสเร๊าะห์ อาแซ รายงาน
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ปิยวัฒน์ เพ็งแก้ว ถ่ายภาพ/แวนัสเร๊าะห์ อาแซ กูวารา กูจิ ถ่ายวิดีโอ