พระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ณ งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

       วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 17.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัมนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ณ แปลงเกษตรกรตัวอย่างนายมูหัมมัด ยูนุ บ้านเปล

     วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.36 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังแปลงเกษตรกรตัวอย่างนายมูหัมมัด ยูนุ บ้านเปล หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ณ งานวันลองกอง ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 

    วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังงานวันลองกอง ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ภาชใต้ชื่องาน "สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม่ ก้าวไกล 4.0" >>อ่านต่อ

สสมเด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงาน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

    วันที่ 5 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ

 

                     สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นประจำทุกปี โดยในปี ๒๕๕๗ ได้เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ๒ ช่วงด้วยกัน คือ ในช่วงแรกระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ และช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

                       ในการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในช่วงแรกระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้ 

 


 

Visitors: 64,121