พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์


 

 

 

          โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือตำบลกะลุวอและตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 28,795 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,889 ครัวเรือน ประชากร 14,060 ราย สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่มีลักษณะเด่นเป็นดินเปรี้ยวจัด และมีบางพื้นที่มีลักษณะเป็นสันทราย ดังนี้

 

     1.พื้นที่ดินเป็นเปรี้ยวจัด ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่
              บ้านยาบี  หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอ
              บ้านค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ

              บ้านเปล หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ
 
              บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ  

              บ้านโคกสยา  หมู่ที่ 8 ตำบลกะลุวอเหนือ
              บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะลุวอเหนือ  
              บ้านคีรี  หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ

     2.พื้นที่เป็นดินทรายจัด ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่
              บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ
              บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ
   
              บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ 
              บ้านตือลาฆอปาลัส 
หมู่ที่ 11 ตำบลกะลุวอเหนือ

              บ้านบูกิตอ่าวมะนาว หมู่ที่ 12 ตำบลกะลุวอเหนือ
              บ้านสะปอม
 หมู่ที่ 13 ตำบลกะลุวอเหนือ

 

 

 

 

 

 

Visitors: 108,913