ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าที่ 4


 

                                               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาว ตามพระราชดำริ (จัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวสู่ระบบตลาดบ้านตอหลัง-ทรายขาว)                                          

                                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปาฆาบือซาและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

                                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓                                                                

                                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

                                                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี                                                    

                                              

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน ๙๐๔ วปร. เดินทางมามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที้่จังหวัดนราธิวาส                         

                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน ๙๐๔ วปร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที้่จังหวัดนราธิวาส                                                                     

             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ส่งเสริมการดำนา ปลูกข้าวสัมผัสชีวิตชาวนาโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้านภัยโควิค ๑๙ ฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชดำริ

                                                                                                     

          เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งในแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุ มีผล และ ความไม่ประมาท จากการเกิดวิกฤตต่างๆ ทำให้เห็นและคิดถึงคำเตือนของพระองค์ ในการดำรงชีวิตอย่างรู้จัก "คิด อยู่ ใช้ กิน อย่างพอเพียง"

                                                                                                               

          การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของใครหลายๆคนจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล มีความเครียดเนื่องจากการว่างงาน บางคนก็ได้กลับภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพให้ตัวเองอยู่รอดได้ โดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในครัวเรือน เพื่อหวังที่จะสร้างรายได้ในอนาคต

                                                                                                          

          ดินทรายจัด” สู่การพัฒนา สร้างรายได้พึ่งพาตนเองในวิกฤตโควิด-๑๙ ในช่วงวิกฤตยุคโควิด-๑๙ ทำให้เห็นการว่างงานของประชากรในประเทศ และการค้าขายที่ลดลง ทำให้คนส่วนใหญ่คิดไปต่างๆ ลืมคิดถึงการทำการเกษตรแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ” ที่ปลูกไว้กิน ไว้ขาย และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน เหมือนคำโบราณที่ว่า “เอาแกงถ้วยไปแลกผักแกล้มน้ำพริก” อย่างที่กล่าว

 

                                                                

        วันอังคาร ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้ความรู้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟาเรด) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำจุดตรวจคัดกรอง

 

                                                         

          วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

                        

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันนื่องมาจากพระราชดำริทำการทดสอบการปลูกข้าวแบบประณีตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกข้าว

                                                                                   

          วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                                                    

          วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๓ สำหรับในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนา และในช่วงบ่าย จัดให้มีกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ ราย

                                                                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2019 "Stop Soil Erosion,Save Our Future" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

                                 

          วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ภายใต้หัวข้อ “STOP SOIL EROSION,SAVE OUR FUTURE : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน

                                                                                          

          วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. -  ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                          

          วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

                      

          วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมผ่า และคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

                 

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

 

                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๓ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                            

          คณะนักการฑูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศ ดูงานและฝึกปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

<< < 1 2 3 .... 5 > >>

Visitors: 126,196