ข่าวพระราชกรณียกิจ

     ข่าวพระราชกรณียกิจ ปี ๒๕๖๕

                 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง สงขลา ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>

Visitors: 127,593