ช่องทางการติดต่อ

               ช่องทางการส่งตัวอย่างดิน

                 1. กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 0-7363-1033 หรือ 0-                              7363-1038 ต่อ 121

              2. ศูนย์บริการข้อมูลดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทร. 0-7433-3781

              3. สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่าน

              4. หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน


ลิก/images/editor/ช่องทางการส่งตัวอย่างดิน..jpg

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 
Visitors: 55,546