ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์

ระเบียบการเข้าเยี่ยมชมศูนย์

       1. การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงาน ถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และ ส่งหนังสือล่วง  หน้ามาที่โทรสาร 073-631034 การติดต่อขอดูงานโทร 073631033 , 073631038 ต่อ101 

        2. การขอใช้ห้องประชุม และห้องพัก ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน        

        3. ห้องบรรยายสรุป สามารถเข้ารับฟังได้คราวละ 100 ท่าน 

        4. วิทยากรให้การบรรยายและนำเยี่ยมชมงานเฉพาะวันทำการในเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ท่านสามารถศึกษาดูงานได้เอง  

        5. ห้องบรรยายสรุป และอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์เปิดให้บริการเฉพาะวันทำการในเวลาราชการ 

        6. อัตราค่าบริการอาหาร ห้องประชุมและห้องพักได้แสดงดังรายการที่แนบมา คิดค่าบริการตามจำนวนคนที่แจ้งไว้หากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ประเภทอาหารและราคา

             

หมายเหตุ : หากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้นจะคิดค่าบริการตามที่ตกลงไว้แต่แรก : โต๊ะอาหารแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า จัดได้ 10 ที่นั่ง (คน) กับข้าว 2 ชุด/โต๊ะ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โทรศัพท์ 073-631033 และ 073-631038 ต่อ 101 โทรสาร 073631034

 


 

 

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 


 

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๕ โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินการ.....

ศูนย์ช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดนราธิวาส

ประชุม/สัมมนาและราคา

  

 

ระบบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

      ระเบียบการเยี่ยมชมงาน ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงาน ถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่.....

บริการข้อมูลดิน แผนที่การใช้ที่ดิน

      โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง รุ่นทดสอบ ออนไลน์ ดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ดิน คู่มือการติดตั้งโปรแกรมดินไทย…..

บริการหญ้าแฝก

                                          

       ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์มลงในใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก พร้อมกับกรอกบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อตรวจผลิตภัณฑ์……

การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

      เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืช เศษอาหาร มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตามรายการดังนี้....
 


กลับสู่หน้าหลัก 

Visitors: 64,125