ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ


 

       ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ 

 

          การขอเข้าเยี่ยมชมงานต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงาน ถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่ โทรสาร 0-7363-1034 การติดต่อขอดูงานโทร 0-7363-1033 , 0-7363-1038 ต่อ101

          การขอใช้ห้องประชุม และห้องพัก ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน

          ห้องบรรยายสรุป สามารถเข้ารับฟังได้คราวละ 100 ท่าน

          วิทยากรให้การบรรยายและนำเยี่ยมชมงาน  เฉพาะวันทำการในเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ท่านสามารถศึกษาดูงานได้เอง

          ห้องบรรยายสรุป และอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เปิดให้บริการเฉพาะวันทำการในเวลาราชการ

          อัตราค่าบริการอาหาร ห้องประชุมและห้องพักได้แสดงดังรายการที่แนบมา คิดค่าบริการตามจำนวนคนที่แจ้งไว้หากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

          

                 

      ประเภทอาหารและราคา

 

ประเภทอาหาร

รายการอาหาร

ราคา/คน

อาหารเช้า

อาหารจานเดียว ขนม โอวัลติน/ชา/กาแฟ

60 บาท/คน

อาหารกลางวัน

อาหาร 4 อย่าง และผลไม้หรือขนมหวาน

100 บาท/คน

อาหารเย็น

อาหาร 4 อย่าง และผลไม้หรือขนมหวาน

100 บาท/คน

อาหารว่าง

กาแฟ/โอวัลติน/ชา/น้ำสมุนไพร และขนม

25 บาท/คน


         หมายเหตุ: หากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้นจะคิดค่าบริการตามที่ตกลงไว้แต่แรก โต๊ะอาหารแบบ            สี่เหลี่ยมผืนผ้า จัดได้ 10 ที่นั่ง (คน) กับข้าว 2 ชุด/โต๊ะ

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2525 โดยมีหน่วยงานต่างๆร่่วมดำเนินการ.........

  ประชุมสัมนา/ที่พัก

                  

  บริการหญ้าแฝก
          

             

  การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
         

           เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืช เศษอาหาร มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตามรายการดังนี้........

Visitors: 91,671