ข่าวประชาสัมพันธ์


 

                                           

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รายละเอียด >> 

                                                         

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด >> 

                                              

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รายละเอียด >> 

                                                                         

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ภายใต้ชื่อผลงาน ชุมชนร่วมสร้าง ฟื้นฟูนาร้าง สู่ความยั่งยืน 

รายละเอียด >> 

                        

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดพิธีเปิดงาน“ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 

รายละเอียด >> 

                                               

        ผลการประกวดเกษตรกรต้นแบบการทำการเกษตร ในบริเวณบ้าน จากการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรพื้นที่ขยายผล ของศูนย์ฯ และพื้นที่ทั่วไป

รายละเอียด >> 

                                      

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ขอเชิญร่วมประกวดเกษตรกรต้นแบบการทำการเกษตรในบริเวณบ้าน และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2563

รายละเอียด >> 

                                                           

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กำหนดจัดงาน”ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

รายละเอียด >> 

                                                            

         ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รายละเอียด >> 

                                                    

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียด >> 

                              

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีปิดกิจกรรมโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

                                                                     

         ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รายละเอียด >> 

                                                                      

             ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563" (Thailand Research Expo 2020) 

รายละเอียด >> 

                     

             ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด >> 

                                  

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด >> 

            

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด >> 

                                                                                  

           สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สคร.๑๒ สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "โครงการฝึกอบรมการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคเท้าช้าง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส''

รายละเอียด >> 

                                                        

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

รายละเอียด >> 

                                        

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียด >> 

                                  

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.)​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณโดยรอบตลาดบาเละฮิเล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด >> 

                                           

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563                                                                                                                   

รายละเอียด >>  

                                                   

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ให้การต้อนรับนายศรีศักดิ์ ธานี ผอ.สพข.12 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด >>  

                                           

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิค19 พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง และฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส                 

รายละเอียด >>  

                                           

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร เทคนิคการเขียนเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                

รายละเอียด >>  

                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาว ตามพระราชดำริ (จัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวสู่ระบบตลาดบ้านตอหลัง-ทรายขาว)                                          

รายละเอียด >>  

                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปาฆาบือซาและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

รายละเอียด >>  

                                            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563                                                                

รายละเอียด >>  

                                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

รายละเอียด >>  

<< < ... 2 3 4 5 > >>

Visitors: 101,351