ข่าวประชาสัมพันธ์

                          

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2566

 

                            

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

                                   

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา

 

                                   

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

                                   

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2566 และร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

 

                                   

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี ผ่านระบบออนไลน์

 

                                   

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

 

   

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กำหนดจัดงาน“วันดินโลก ประจำปี 2565” ภายใต้หัวข้อ
“Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

 

                                    

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (ศพท.) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

 

                                          
       
   

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (ศพท.) ร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

                             
       
   

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

 

                                    

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (ศพท.) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

 

                             
       
   

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

           
       
   

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ

 

               

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ๕ จังหวัดภาคใต้

 

                                           

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

                            

    

     "ชันโรง" สร้างอาชีพ สร้างรายได้ยั่งยืน อาชีพการเลี้ยงชันโรง เป็นอาชีพได้รับความสนใจของชุมชนในหลายพื้นที่ เนื่องจากชันโรงมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย......

 

                                                

        กระจับในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ผ่านการปรับปรุง  กระจับ เป็นพืชน้ำ ชนิดลอยน้ำ ที่พบในประเทศไทยมีทั้งหมด ๔ ชนิด มีลักษณะลำต้นทั่วไปคล้ายกับชนิด ๒ เขา แต่มีลักษณะเด่นที่แตกต่าง คือ ลำต้นไม่แตกไหล.......

 

                                                                            

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

                               

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

 

                       

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ๓๐ ปี อพ.สธ. : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

 

                                                   

       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่องาน ๔ ทศวรรษแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 

 

<< < ... 2 3 4 5 > >>