ประชุม/สัมนาและราคา

 • อาคารพิกุลกนก

  จุได้ประมาณ 200-300 คน (พัดลม) ราคา 2,000/วัน
 • ห้องประชุม2

  จุได้ประมาณ 100 คน (แอร์) ราคา 1,500/วัน
 • ห้องพักรวม(แอร์)

  (แอร์+พัดลม)ราคาแอร์ 200บาท/คน/คืน
 • ห้องพักรวม (พัดลม)

  พัดลม 100บาท/คน/คืน
 • เรือนรับรอง 5 ห้อง

  (แอร์)ราคา 300/คน/คืน
 • อาคารพิกุลกาญจนา

  10 ห้อง เตียงคู่ (แอร์)ราคา 400/คน/คืน

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน  

 

 

 

Visitors: 53,397