ประชุมสัมนา/ที่พัก


 

 

อาคารพิกุลกนก

ห้องประชุม 2

ห้องพักรวม (แอร์)

  จุได้ประมาณ 200 - 300 คน   จุได้ประมาณ 100 คน (แอร์)   ราคา 200 บาท/คน/คืน
  ราคา 2,000 บาท/วัน   ราคา 1,500 บาท/วัน

 

ห้องพักรวม (พัดลม)

เรือนรับรอง 5 ห้อง (แอร์)

อาคารพิกุลกาญจนา 10 ห้อง เตียงคู่ (แอร์)

  ราคา 100 บาท/คน/คืน   ราคา 300 บาท/คน/คืน   ราคา 400 บาท/คน/คืน

 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-7363-1033 และ 0-7363-1038 ต่อ 101 

 โทรสาร 0-7363-1034

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2525 โดยมีหน่วยงานต่างๆร่่วมดำเนินการ.........

  ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

           ระเบียบการเยี่ยมชมงาน ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงานถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่.........

  บริการหญ้าแฝก
          

             

  การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
         

           เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืช เศษอาหาร มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตามรายการดังนี้........

Visitors: 91,662