ประชุม/สัมนาและราคา

        
อาคารพิกุลกนก  ห้องประชุม 2  ห้องพักรวม (แอร์) 
    จุได้ประมาณ 200-300 คน (พัดลม)      จุได้ประมาณ 100 คน (แอร์)      ราคา 200 บาท/คน/คืน 
    ราคา 2,000 บาท/วัน     ราคา 1,500 บาท/วัน
     
ห้องพักรวม (พัดลม) เรือนรับรอง 5 ห้อง (แอร์)  อาคารพิกุลกาญจนา 10 ห้อง เตียงคู่ (แอร์)
    ราคา 100 บาท/คน/คืน     ราคา 300 บาท/คน/คืน     ราคา 400 บาท/คน/คืน 

 

 

ติดต่อสอบสามได้ที่ 073-631033 และ 073-631038 ต่อ 101 โทรสาร 073631034

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกันศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๕ โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินการ.....

ศูนย์ช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดนราธิวาส

ประชุม/สัมมนาและราคา

  

 

ระบบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

      ระเบียบการเยี่ยมชมงาน ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงาน ถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่.....

บริการข้อมูลดิน แผนที่การใช้ที่ดิน

      โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง รุ่นทดสอบ ออนไลน์ ดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ดิน คู่มือการติดตั้งโปรแกรมดินไทย…..

บริการหญ้าแฝก

                                          

       ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์มลงในใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก พร้อมกับกรอกบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อตรวจผลิตภัณฑ์……

การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

      เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืช เศษอาหาร มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตามรายการดังนี้....
 


กลับสู่หน้าหลัก 

Visitors: 64,121