ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

1.นายสมโชค สำราญ     

สถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 224/1 ม.6 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

Visitors: 57,322