ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าที่ 2


 

                                               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาว ตามพระราชดำริ (จัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวสู่ระบบตลาดบ้านตอหลัง-ทรายขาว)                                          

รายละเอียด >>  

                                              

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปาฆาบือซาและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

รายละเอียด >>  

                                               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563                                                                

รายละเอียด >>  

                                               

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

รายละเอียด >>  

                                              

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี                                                    

รายละเอียด >>  

                                          

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน 904 วปร. เดินทางมามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที้่จังหวัดนราธิวาส                         

รายละเอียด >>  

                                          

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน 904 วปร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที้่จังหวัดนราธิวาส                                                                     

รายละเอียด >> 

            

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ส่งเสริมการดำนา ปลูกข้าวสัมผัสชีวิตชาวนาโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด >> 

                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้านภัยโควิค 19 ฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชดำริ

รายละเอียด >> 

                                                                                                 

          เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งในแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุ มีผล และ ความไม่ประมาท จากการเกิดวิกฤตต่างๆ ทำให้เห็นและคิดถึงคำเตือนของพระองค์ ในการดำรงชีวิตอย่างรู้จัก "คิด อยู่ ใช้ กิน อย่างพอเพียง"

รายละเอียด >> 

                                                                                                          

          การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของใครหลายๆคนจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล มีความเครียดเนื่องจากการว่างงาน บางคนก็ได้กลับภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพให้ตัวเองอยู่รอดได้ โดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในครัวเรือน เพื่อหวังที่จะสร้างรายได้ในอนาคต

รายละเอียด >> 

                                                                                                     

          ดินทรายจัด” สู่การพัฒนา สร้างรายได้พึ่งพาตนเองในวิกฤตโควิด-19 ในช่วงวิกฤตยุคโควิด-19 ทำให้เห็นการว่างงานของประชากรในประเทศ และการค้าขายที่ลดลง ทำให้คนส่วนใหญ่คิดไปต่างๆ ลืมคิดถึงการทำการเกษตรแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ” ที่ปลูกไว้กิน ไว้ขาย และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน เหมือนคำโบราณที่ว่า “เอาแกงถ้วยไปแลกผักแกล้มน้ำพริก” อย่างที่กล่าว

รายละเอียด >> 

 

                                                          

        วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้ความรู้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟาเรด) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำจุดตรวจคัดกรอง

รายละเอียด >>  

 

                                                    

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียด >>  

                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันนื่องมาจากพระราชดำริทำการทดสอบการปลูกข้าวแบบประณีตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกข้าว

รายละเอียด >> 

                                                                      

          วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด >>  

                                              

          วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2563 สำหรับในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนา และในช่วงบ่าย จัดให้มีกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกว่า 300 ราย

รายละเอียด >>  

                                                         

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2019 "Stop Soil Erosion,Save Our Future" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-7 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายละเอียด >>  

                             

          วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ภายใต้หัวข้อ “STOP SOIL EROSION,SAVE OUR FUTURE : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน

รายละเอียด >>  

                                                                                 

          วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. -  ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด >>  

                      

          วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด >>  

                   

          วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมผ่า และคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รายละเอียด >>  

              

          วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

รายละเอียด >>  

              

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

รายละเอียด >>  

       

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

รายละเอียด >>  

                

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด >>  

                       

          คณะนักการฑูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศ ดูงานและฝึกปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด >>  

<< < 1 ... 3 4 5 > >>

Visitors: 101,775